Üye Kayıt

Ad * :
Soyad * :
Kullanıcı Adı * :
Tc Kimlik No * :

Şifre * :
Şifre Tekrarı * :

Meslek *:
v
Çalışma Son Durumu :
v
Çalıştığı Kurum :
Meslek Açıklaması :
Görevi :
Cep telefonu * :
İş telefonu :
Ev telefonu :
E-mail * :

Doğum Tarihi * :
Doğum Yeri :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl * :
v
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe * :
v

Öğrenim Durumu :
v
Son Mezun Olduğunuz Okul:
Kan Grubu * :
v

İl * :
v
İlçe * :
v
Adres * :
Kendiniz Hakkında Açıklama :

Captcha image
Show another codeYenile

Sözleşme :

Formun Üstü

Değerli ziyaretçimiz, 

KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFININ sahibi olduğu ve işlettiği www.konev.org.tr  adresindeki internet sitesine üyelik kaydı yapmanız, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuz ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

KONEV Üyelik Sözleşmesi 

1.Taraflar 

İşbu sözleşme, KONEV ile www.konev.org.tr sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu sözleşmenin konusu, www.konev.org.tr‘ ye üyelik kuralları, sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ile

ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.konev.org.tr  tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.konev.org.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır

3. Hak ve Yükümlülükler 

Üye, üyeliği süresince, www.konev.org.tr  hizmetlerinden faydalanırken ve www.konev.org.tr‘ daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, www.konev.org.tr‘ nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile

belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

www.konev.org.tr‘ a, üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. 

KONEV’ in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KONEV’ den her ne ad altında olursa olsun bir talep de bulunulamayacağını kabul eder. 

Üyelerin, KONEV tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan KONEV’ in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Üyeler, KONEV‘ in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; Üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. 

KONEV, www.konev.org.tr‘ da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Olabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir. 

www.konev.org.tr  üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KONEV‘ in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

KONEV www.konev.org.tr‘ da yer alan üye bilgilerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, www.konev.org.tr’ nin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. 

Teknik sorunlardan www.konev.org.tr‘ nin yayınında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde üyenin yaşayacağı sorunlardan KONEV sorumlu tutulamaz. 

www.konev.org.tr‘ da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal KONEV’ in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. 

4. Aidatlı Üyelik Esasları 

KONEV, www.konev.org.tr‘ da belirli bir üyelik aidatı karşılığında sunulan bir üyelik sağlamaktadır. Üyelik aidatı tahsil edilirken “Üye”nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan KONEV sorumlu değildir.

Üyeler işbu sözleşmede belirtilen tüm hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak üyelikleri

iptal edilen üyelere aidat iadesi yapılmaz. 

KONEV üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde üyenin talebi olmaksızın otomatik yenilemez. 

KONEV üyelere ait kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydetmez. Bu bilgileri kayıt esnasında gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak bankaya ulaştırır ve provizyon alınmasıyla birlikte bu bilgileri tamamen siler. 

5. Fikri Mülkiyet Hakları 

www.konev.org.tr‘ nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları KONEV’ e aittir ve/veya KONEV tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, www.konev.org.tr‘ den sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve KONEV’ in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının KONEV’ in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı KONEV’ den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık aidatı de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler KONEV’ in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

5.2. Sözleşme Değişiklikleri 

KONEV tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda www.konev.org.tr‘ da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

6. Mucbir Sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KONEV işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KONEV için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KONEV’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve KONEV’ in önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşmeden doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.  Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme, üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. 

KONEV üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üyeler bu nedenle KONEV' den herhangi bir hak talep edemezler. 

 
*
KAYDET