Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

- HAKKI TEKE                       - Başkan / Vali

- FEHMİ ÖZTAŞBAŞI            - II. Başkan / İşadamı

- YAHYA ERECEKLER         - Genel sekreter / E. Bürokrat

- ÖZBER DUVARCI               - Üye / Avukat 

- ALİ ALPER SEVİL               - Üye / Finans 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////