BURS BAŞVURU DİLEKÇESİ

KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


        Şahsım ve ailem hakkındaki bilgileri içeren, Vakfınızın yükseköğrenim burs talep bilgi formu elektronik ortamda tamamen gerçeğe uygun olarak tarafımdan eksiksiz olarak doldurulmuş ve bir çıktısı ile birlikte istenen diğer belgeler ekte sunulmuştur.

        KONEV yüksek öğrenim burs yönetmeliğini ve burs koşullarını tam ve eksiksiz olarak incelediğimi ve belirtilen kurallara uyacağımı, bildirimlerimde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde, her türlü yasal sorumluluğu ve KONEV yönetim kurulunun alacağı kararları kabul ettiğimi/edeceğimi beyan eder, burs programınızdan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.   /09/2019

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                Adı/Soyadı             İmza EKLER  

1-Öğrencinin kendisi ve ailesi hakkında bilgileri içeren sitemizin Burs İşlemleri ana başlığı altındaki ONLİNE BURS BAŞVURU bölümünde bulunan  yüksek öğrenim burs talep bilgi formu eksiksiz doldurulacak  bir çıktısı alınarak başvuru dilekçesine eklenecektir.  

2- Üniversite Giriş sınavı sonuç belgesi fotokopisi ve kayıt yaptırdığı okuldan alınan öğrenci belgesi, (Ara sınıflarda okuyanlar, okuduğu öğretim kurumundan, öğrenime devam ettiğini belirten belge ve tüm öğrenim dönemlerine ilişkin  genel başarı ortalamasını gösteren belge/transkript.) 

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,(Online Burs başvurundaki fotoğrafla aynı olacak)

4- Nüfus İdaresince düzenlenen Vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği, (Aile reisi tarafından çıkarılacak ve bütün aile üyelerini kapsayacak)

5- Ailesinin ve kendisinin oturduğu yer ile ilgili ikamet ilmuhaberi. (Aile reisi tarafından,nüfus idaresinden veya muhtarlıktan alınacak) 

Not: Suistimalleri önlemek amacıyla Vakıf yönetimi gerekli gördüğü takdirde yıl içinde her zaman ikamet durum belgesini tekrar isteyebilir. (KYK yurtlarında kalanların yurt müdürlüğünden alacakları belge yeterlidir.)   

6- Ailenin gelir durumu ile ilgili olarak,

- Anne ve baba  çalışıyorsa, net maaşını (Net maaşa varsa, ikramiye, tazminat, yan ödemeler vb. gelirler de dahil edilecektir.) gösteren bir belge, -Serbest meslek sahibi, çiftçi, sanayici veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince onaylı fotokopisi, 

- Emekliler için aylıklarını aldıkları kurumdan onaylı maaşlarını gösterir belge.

Önemli Not: E-devlet yoluyla temin edilen belgeler geçerlidir ve kabul edilir.